Welkom bij R. van Scheppingen beton


Welkom bij R. van Scheppingen beton

Welkom bij R. van Scheppingen beton, gespecialiseerd aannemingsbedrijf in funderingsherstel, renovaties, restauraties en verbouwingen.

R. van Scheppingen beton heeft zich toegelegd op kwalitatief en duurzaam herstel van beschadigde funderingen. Een vak apart dat de nodige deskundigheid vraagt. Daarom werken bij R. van Scheppingen beton uitsluitend vakmensen. Betrokken medewerkers, die weten waar ze mee bezig zijn. Met zorg en aandacht. Van vooronderzoek tot constructiewerk, van vlechtwerk tot staalbouw, van uitvoering tot oplevering. Dat is de reden waarom zowel opdrachtgevers als ingenieur bureaus met R. van Scheppingen beton willen samenwerken.

Contact

R. van Scheppingen beton
Constructieweg 74
3641 SP Mijdrecht
M: 06 5368 7620
E: rob@vanscheppingenbeton.nl

Funderingsherstel

Fundering: zetting en verzakking

Simpel gezegd is de functie van een fundering om het gebouw te dragen dat erop staat zonder dat het verzakt. Het is normaal dat een gebouw zich enigszins ‘zet’. Dat wil zeggen, dat een gebouw gelijkmatig een klein beetje zakt door meestal natuurlijke oorzaken. Verzakkingen zijn echter ernstige vormen van zetting en leiden dan ook meestal tot scheuren in de fundering en dus in buitengevels en binnenmuren. In sommige gevallen zelfs tot scheefgetrokken of overhellende gevels.

Een fundering is zo stabiel als zijn ondergrond. Om een stabiele fundering te kunnen maken, spelen bodemgesteldheid en stand van het grondwater een belangrijke rol. Nederland kent nogal wat verschillende grondtypen. Van stevige zandbodems tot slappe veen- en kleigronden. Afhankelijk van de aard van het gebouw kan bij draagkrachtige zandbodems vaak volstaan worden met een ‘fundering op staal’. Dat wil zeggen op de vaste laag, onder het maaiveld. Bij slappe ondergronden moet men dieper gaan om een draagkrachtige ondergrond te vinden..

Fundering ‘op hoge poten’

Om de diepere vaste lagen te bereiken, worden palen in de grond aangebracht van hout, prefab beton of met beton gevuld staal. Er zijn vele manieren om dat te doen. In sommige gevallen worden die palen in de grond geslagen (grondverdringing). In andere gevallen worden ze bijvoorbeeld in de grond gevormd. Simpel gezegd worden de aangebrachte palen vervolgens met elkaar verbonden door middel van een dragende betonnen funderingsvloer. Die totale constructie heet paalfundering en zal het toekomstige gebouw gaan dragen.

Herstelmethodes

Er is niet één standaard oplossing of één methode

Het herstellen van een bestaande (paal)fundering is natuurlijk heel wat anders dan het maken van een fundering bij nieuwbouw. Al was het maar vanwege het simpele feit dat er bij nieuwbouw nog geen gebouw boven het hoofd ‘zweeft’ waar rekening mee moet worden gehouden!

Ieder gebouw waarvan de fundering hersteld moet worden, moet eerst nauwkeurig onderzocht worden door een deskundige. Er is namelijk niet één oplossing of één juiste methode. In het ene geval kan bijvoorbeeld één enkel pand hersteld worden waar in het andere geval het hele huizenblok mee moet doen. In sommige situaties kan de fundering van buitenaf hersteld worden. In andere situaties zal men onder het gebouw zelf aan het werk moeten met stalen buispalen die telkens aan elkaar worden gelast, of er zullen schroefinjectiepalen toegepast moeten worden i.v.m. trillingen.. En tot slot maakt de ene opdrachtgever tevens gebruik van de situatie om een kelder te creëren of een uitbouw te plaatsen waar de andere opdrachtgever het toch maar bij de fundering houdt.

R. van Scheppingen beton neemt het geregel van u over.

Ongeacht de herstelsituatie en de toe te passen methodiek is de opdrachtgever bij R. van Scheppingen beton altijd aan het juiste adres.

Naast het vakkundig herstellen van de fundering, het bouwen van degelijke kelders of het plaatsen van een aanbouw, kan R. van Scheppingen beton bovendien de projectcoördinatie geheel of gedeeltelijk van u overnemen. Dat bespaart u heel wat geregel met constructeurs, sonderingsbedrijven, milieukundige bureaus en gemeentelijke afdelingen om er maar eens een paar te noemen. Aan u de keuze.

Onderkelderen en opvangen

Naast het herstellen van funderingen, maakt R. van Scheppingen beton ook kelders onder bestaande panden. Een logisch gevolg. Veel opdrachtgevers combineren namelijk een dergelijke ‘aan- / onderbouw’ met het herstel van hun fundering. Natuurlijk kan de bouw van deze extra woon- of opslagruimte ook als een op zich staande verbouwing worden uitgevoerd. Bijkomend voordeel van funderingsherstel is overigens dat daardoor ook een betonnen begane grondvloer gemaakt kan worden.